Bestyrelsens mødedatoer

Nedenfor ser du datoerne for DMF-Randers’ bestyrelsesmøder.

Medlemmer er velkomne til at komme med emner eller forslag, som bestyrelsen kan behandle på næstkommende bestyrelsesmøde. Emner eller forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før det pågældende bestyrelsesmøde.

(Nye datoer kommer snarest.)