Konsekvens 2015

Facebookmail

11144474_935461329852239_6112218172125824881_nKonsekvens Festival har siden 2011 været en enestående platform for lokale up-and-coming musikere og kulturskabere.

Her mødes nichekulturen med den etablerede ungdomskultur om at skabe et unikt ungdomsarrangement i Randersugen.

Igen i år har Konsekvens Festival indgået samarbejde med Talent 015, som har den anerkendte musiker Kent Olsen ved roret. I et sangskrivningsprojekt med nogle af de udvalgte talenter, skal der skrives nye originale sange sammen med mere etablerede sangskrivere. Disse nye sange kan man høre første gang fredag d. 14. august kl. 20.00, når Talent 015 skyder Konsekvens Festival i gang med en dejlig intimstemt koncert i Underværkets store sal.
Lørdag d. 15. august begynder livemusikken allerede kl. 16.00, når up-and-coming bands giver deres bud på, hvad der rører sig blandt Randers’ unge musikere.

Kig forbi Jens Otto Krags plads og Underværket/Kaosambassaden, Stemannsgade 9, 8900 Randers, d. 14.-15. august og oplev en bred vifte af ungdomskultur præsenteret af lokale unge.

Følg også festivallen facebook:https://www.facebook.com/KonsekvensFestival

DMF Randers vil være til stede ved arrangementet, og her vil de unge have muligheden for at få en god snak med vores repræsentanter om, hvad man kan bruge DMF til, når man er på vej til at gøre karriere indenfor musikken.

 

Generalforsamling 2015

Facebookmail

Kort referat af generalforsamling i DMF Randers
søndag d. 8. marts 2015, Dronningborg Boulevard 76, Randers NØ.

Elleve personer var mødt frem til årets generalforsamling i DMF Randers. Formand i DMF Viborg Nils-Anker Margon, blev valgt som dirigent for generalforsamlingen. Referent blev Thomas Lennert.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Der var to forslag fra bestyrelsen.
Forslag, almindeligt flertal: Forskellige tekniske forhold (der fremgår af det ”store” referat) gør at bestyrelsen foreslog nedlæggelse af Den Humanitære Fond og oprettelse af en Støttefond. Efter kort drøftelse blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Lovændring, 2/3 flertal: For at bestyrelsen kan fungere også med færre medlemmer end før generalforsamlingen, var forslaget til ændring af pkt. 5 i afdelingens love blevet fremsat. Forslaget var at ændre første sætning til ”Afdelingens bestyrelse består af en formand og to til fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling.” Forslaget blev efter kort drøftelse enstemmigt vedtaget og træder i kraft under forudsætning af godkendelse i DMFs hovedbestyrelse.

Kontingent uændret 100 kr. mdl.

Bestyrelsen i DMF Randers består efter generalforsamlingen af formand Vibeke Bonde Persson, genvalg, Anja Dybris, genvalg, Henning Kragh Pedersen, genvalg og Henri Amsler, ikke på valg.

Erik Henning Højholdt ønskede at udtræde af bestyrelsen, men fortsætter som kasserer sin valgperiode ud – i.e. til generalforsamlingen i 2016.

Suppleanter: Erik Henning Højholdt, nyvalg, og Martin Petersen, nyvalg.

Revisorer: Bjarne Hjulmann, ikke på valg, Bent Olufsen, genvalg.

Revisorsuppleant: Bent Kallehauge, genvalg

Således godkendt:

Dirigent Nils-Anker Margon, formand DMF Viborg

Referent Thomas Lennert, medlem i DMF Randers.

Læs hele referatet her

Randersafdelingens jubilæumsbog

Facebookmail

 

Du kan gratis rekvirere et eksemplar af vores jubilæumsbog “Randers – Musik gennem 100 år”.

Skriv til

vibekebondepersson@gmail.com

 

Randersafdelingens jubilæumsbog