Bliv medlem af DMF

Husk at dit DMF-medlemskontingent er fradragsberettiget.

MELD DIG IND ONLINE


Medlemskab – lokalafdelinger – medlemsdemokrati

DMF er et forbund af 27 lokale foreninger (se kort).
Lokalafdelingerne har generalforsamling hvert år.