Søg støtte

DMF Randers’ generalforsamling opløste i 2015 en Humanitær Fond og bemyndigede bestyrelsen til at beslutte, hvordan pengene kunne komme medlemmerne til gode.

På et bestyrelsesmødet i juni 2015 blev nedenstående formulering besluttet:

Ansøgning om støtte fra DMF Randers

DMF Randers råder over økonomiske midler, som afdelingens bestyrelse kan bevilge til forskellige formål.
Der kan søges støtte til projekter, arrangementer og enkeltmedlemmer, herunder økonomisk støtte til værdigt trængende medlemmer og værdigt trængende efterladte til afdøde medlemmer.

Vejledning – projekter og arrangementer

Ved støtte til projekter og arrangementer lægges der vægt på, at støtten går til musikfremmende foranstaltninger og er til gavn for afdelingens område eller dets medlemmer.

Ansøgning til projekter og arrangementer skal indeholde projektbeskrivelse, sted, tid, budget over indtægter og udgifter samt navne og eventuelle DMF-medlemsnumre på musikere involveret i projektet. Der kan vedlægges yderligere oplysninger, hvis ansøger finder dem relevante for ansøgningen.
Ansøgningen kan sendes pr. mail til formanden eller pr. post til formandens adresse.
Dokumentation for projektets gennemførelse fremsendes efter projektets gennemførelse; f.eks. kopi af fakturaer, kontrakter, studieaftaler, video-/fotodokumentation og lignende. Fremsendt materiale/bilag returneres ikke.
Støtte bevilges ikke til allerede afviklede tiltag.

Vejledning – støtte til enkeltpersoner

Ansøgning om støtte til enkeltpersoner skal indeholde en motiveret begrundelse for behovet og en kort beskrivelse af medlemmets eller den efterladtes økonomiske forhold og eventuelle særlige omstændigheder.
Ansøgningen kan sendes pr. mail til formanden eller pr. post til formandens adresse, som fremgår af DMF Randers’ hjemmeside.