Om DMF Randers

D. 22. maj 1897 blev Randers Orkesterforening stiftet. Tiden, hvor den faglige bevidsthed som havde bredt sig i hele Europa, var moden til stiftelse af en musikerorganisation.

I Randers havde man en af egnens mest betydelige musikdirektører, Søren Telling, som også drev musikskole. Det var et kvalitetstegn at have gået på Søren Tellings Musikskole.

I byen var der desuden masser af værtshuse, caféer, hoteller m.m. med levende musik, så hele grundlaget/miljøet var tilstede som baggrund for dannelsen af en orkesterforening.

I starten af 1896 skriver Søren Telling et opråb: Musikere foren Eder! Her indkalder Søren Telling til stiftelsen af en musikerorganisation og arbejder samtidigt på at udgive et landsdækkende tidsskrift for musikerstanden. I april 1896 udkommer Dansk Musiker-Tidende for første gang. Bladet er som det hedder på forsiden “Organ for den danske musikerstand i By og paa Land.” Redaktøren er Søren Telling. Det lykkes til gengæld ikke Søren Telling at få startet en musikerorganisation i Randers.

Først i maj 1897 lykkes det at få stiftet Randers Orkesterforening. Den nye forening talte 52 medlemmer, hvilket efter tiden var en stor forening. De umiddelbare opgaver for den nydannede forening var at fastsætte minimumstariffer og få etableret en sygekasse.

Randers Orkesterforening var lige fra sin fødsel udfarende og initiativrig i forhold til at få dannet en jysk centralforening. På generalforsamlingen i maj 1898 var der bred opbakning til dannelsen af den jyske centralforening, og straks efter indledte man forhandlinger med både Aarhus og Aalborg, og der blev afholdt delegeretmøde i Randers d. 20. august 1898.
Centralforeningen blev endelig dannet af Randers, Aarhus og Aalborgforeningerne d. 7. februar 1899, og som formand valgtes hornblæser A. Abildgaard fra Aalborg. Allerede året efter sluttede musikerforeningerne i Hjørring og Viborg op om Centralforeningen. I 1905 havde Centralforeningen 13 lokale afdelinger, med i alt 294 medlemmer.
I 1909 blev Centralforeningen ændret til Dansk Musiker Forbund og opgav hermed det specielt jyske.

Man kan læse meget mere om Randers-afdelingens historie i vores 100-års jubilæumsbog, som kan fås gratis ved henvendelse til formanden. Se under “Randersafdelingens Jubilæumsbog“.