Generalforsamling 2015

Facebookmail

Kort referat af generalforsamling i DMF Randers
søndag d. 8. marts 2015, Dronningborg Boulevard 76, Randers NØ.

Elleve personer var mødt frem til årets generalforsamling i DMF Randers. Formand i DMF Viborg Nils-Anker Margon, blev valgt som dirigent for generalforsamlingen. Referent blev Thomas Lennert.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Der var to forslag fra bestyrelsen.
Forslag, almindeligt flertal: Forskellige tekniske forhold (der fremgår af det ”store” referat) gør at bestyrelsen foreslog nedlæggelse af Den Humanitære Fond og oprettelse af en Støttefond. Efter kort drøftelse blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Lovændring, 2/3 flertal: For at bestyrelsen kan fungere også med færre medlemmer end før generalforsamlingen, var forslaget til ændring af pkt. 5 i afdelingens love blevet fremsat. Forslaget var at ændre første sætning til ”Afdelingens bestyrelse består af en formand og to til fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling.” Forslaget blev efter kort drøftelse enstemmigt vedtaget og træder i kraft under forudsætning af godkendelse i DMFs hovedbestyrelse.

Kontingent uændret 100 kr. mdl.

Bestyrelsen i DMF Randers består efter generalforsamlingen af formand Vibeke Bonde Persson, genvalg, Anja Dybris, genvalg, Henning Kragh Pedersen, genvalg og Henri Amsler, ikke på valg.

Erik Henning Højholdt ønskede at udtræde af bestyrelsen, men fortsætter som kasserer sin valgperiode ud – i.e. til generalforsamlingen i 2016.

Suppleanter: Erik Henning Højholdt, nyvalg, og Martin Petersen, nyvalg.

Revisorer: Bjarne Hjulmann, ikke på valg, Bent Olufsen, genvalg.

Revisorsuppleant: Bent Kallehauge, genvalg

Således godkendt:

Dirigent Nils-Anker Margon, formand DMF Viborg

Referent Thomas Lennert, medlem i DMF Randers.

Læs hele referatet her