Generalforsamling 2016

Facebookmail

untitledSøndag d. 6. marts 2016 kl. 15.00 inviterer DMF Randers alle vore medlemmer til årets generalforsamling. Det er en oplagt mulighed for at være med til at præge arbejdet i din lokale afdeling.

Efter sidste punkt på dagsordenen byder vi alle deltagere på mad og drikke.

Hele arrangementet løber af stablen på Jørgens Café, Slotspladsen 8, 8900 Randers.

Vi håber på at se dig til DMF Randers’ generalforsamling 2016!
Herunder kan du læse den forkortede udgave af Beretningen om det forgangne år i Dansk Musikerforbund Randers.

Et aktivt år i DMF Randers
Der er kommet gang i vores lokale afdeling. Bestyrelsen har gennem det sidste års tid arbejdet på at gøre afdelingen mere synlig. Vi har haft succes med at lave flere forskellige samarbejder, og har fået skabt gode kontakter til de musikalske institutioner og organisationer i nærområdet.

Hjælp fra medlemmer
Et højt aktivitetsniveau kommer ikke af sig selv, og vi har alle bidraget til at arrangementer osv. Hvis vi skal holde et vist aktivitetsniveau i fremtiden, peger det i retning af mere medlemskontakt og hjælp fra jer medlemmer. Vi er sikre på, at I sidder med mange forskellige kompetencer og idéer, som lokalafdelingen kunne have stor glæde af.
Vi kunne godt bruge flere hænder i bestyrelsen, men har man ikke i første omgang mod på at påtage sig en regulær bestyrelsespost, har man måske lyst til at bidrage med hjælp til et af vores arrangementer, deltage i en eller flere forskellige faser af et projekt, eller skrive indlæg til BASUNEN eller vores hjemmeside/nyhedsbrev.
Vi har også brug for hjælp i form af tilbagemeldinger på vores arbejde. Vi arbejder for musikken og vores medlemmer, så det er vigtigt at have jeres opbakning til de ting, vi laver i foreningen. Vi vil til hver en tid gerne have ris eller ros – også på andre tidspunkter end generalforsamlingen.

Dommere ved Von Hatte Prisen og DMFs Ekstrapræmie
DMF Randers havde i år indledt et samarbejde med folkene bag konkurrencen, som resulterede i at vi kunne sidde med i dommerpanelet.

Spil Dansk-arrangement
I år sammensatte vi vores eget koncept. Således dannede Carl Nielsen rammen for vores koncert med både rytmisk og klassisk musik, fællessange og fortællinger om Carl Nielsen.

Karriere i Musikken – Mikael Højris og Søren Andersen.
I slutningen af november fik vi besøg af Mikael Højris og Søren Andersen med deres foredrag om en karriere i musikbranchen. Med gode råd, vejledning og historier om alt det, der gemmer sig på vejen til en professionel musikerkarriere, fik de flettet alt det ind, som DMF kan bidrage med.

Stabiliseret medlemstal
Det er ingen hemmelighed, at der i en årrække har været en tilbagegang i antallet af medlemmer i afdelingen. Denne tendens har vi i de sidste år forsøgt at vende. Vi taler med mulige samarbejdspartnere, laver arrangementer med byens kulturinstitutioner, og viser DMF-flaget så snart vi synes, der er en passende anledning. Musikerne i Randers skal vide at vi er her, og at det er en fordel for den enkelte at være en del af fælleskabet.
Tilbagegangen i medlemstallet ser ud til at være stoppet og er umiddelbart stille begyndt at vende. Der hvor vi stadig har en udfordring, er blandt de unge. Nye tiltag er snart på vej, og hvis man læser vores nyhedsbrev, vil man kunne følge med i de ting der sker, og være med til at dele budskabet til de unge musikere, man selv har kontakt med.

TM-møde
DMF Randers deltog med et bestyrelsesmedlem til årets tillidsmandsmøde i DMF. Et af de store emner var visioner for at udvikle lokalafdelingerne.

Vel mødt!

Venlige hilsner, bestyrelsen i DMF Randers.