Er du den nye komponist til Halfdan Rasmussens tekster?

Facebookmail

Om konkurrencen

  • Førstepræmien udgør 15.000 kr.
  • Ansøgningsfrist: 1. september 2015
  • Et bedømmelsesudvalg udvælger 10 finalemelodier, som bliver præsenteret ved en stor gallakoncert på Den Internationale Højskole i Helsingør d. 14. november.
  • Her vælges den endelige vindersang ved et samlet indtryk fra bedømmelsesudvalget og publikumsindtryk.
  • Konkurrencens bedømmelsesudvalg består af Michael Bojesen (dirigent, komponist og underviser), Jakob Bonderup (komponist, musiker og forstander på Engelsholm Højskole) og ovennævnte Søren Launbjerg. Man afventer pt. svar fra et adspurgt fjerde medlem af udvalget.

Find flere informationer om konkurrencen her.

Pop-Pilot – Musiklejr for piger!

Facebookmail
11665517_882401278497989_6809259193483220933_nHVAD ER POP-PILOT?
Tilmeld dig her.
Pop-Pilot, som så dagens lys i 2012, er en musiklejr for piger i alderen 13-16 år – og den første musiklejr af sin slags i Danmark nogensinde. Pop-Pilot finder hvert år sted udvalgte steder i Danmark i uge 42, skolernes efterårsferie. Du behøver ikke at have spillet musik før for at deltage.Projektet er sat i verden for at stimulere og vække de deltagende pigers interesse for musikkens mange muligheder – hvad enten det er som udøvende musikere, sangskrivere, bookere, managers eller formidlere.Med en uges musiklejr forsøger Pop-Pilot i al sin enkelthed at skabe et frirum, hvor deltagernes musikglæde kan blomstre og vokse, og hvor pigerne kan få lov at eksperimentere og prøve kræfter med musikken på egne præmisser. Og så skal de have det sjovt!Kvindelige musikere, der selv er en del af den etablerede musikbranche, er tilknyttet som instruktører, der inspirerer og engagerer deltagerne i ugens løb. Derudover er et hold af “storsøstre” til stede hele ugen igennem for at sørge for at alting klapper, assistere instruktørerne samt hygge med pigerne.

BAGGRUND
Den internationale konsulentvirksomhed, NIRAS, har i en rapport fra 2012 med titlen: ”Kønsbalancen i rytmisk musik” påvist, at op mod 80% af alle musikrelaterede jobs bestrides af mænd.

Og netop denne skæve kønsfordeling ønsker ROSA – Dansk Rock Samråd i samarbejde med Statens Kunstråds Musikudvalg at udfordre med projektet Pop-Pilot.

Pop-Pilot er skabt ud fra det svenske forbillede, Popkollo, der siden 2003 har arrangeret musik-sommerlejre for piger rundt omkring i Sverige, hvor deltagerne i alderen 12-18 år med stor succes har haft mulighed for at spille
og udforske deres interesse og glæde for musikken.

SAGT OM POP-PILOT:

“Jeg synger, men synes, det er fedt at lære noget andet om musik. Jeg har lært at spille bas fx Jeg har lært at spille guitar, og jeg har lært, hvordan det er at være i musikbranchen. Jeg har bare lært en helt masse om musik.”
*Ivy, Pop-Pilot 2012

“Det er vildt imponerende, hvad pigerne har nået i den her uge, og I må meget gerne arrangere sådan noget her igen næste år.”
*Far til deltager efter Pop-Pilot 2013

“…bare kast jer ud i det, uanset hvad de andre siger- Pop-Pilot er en tryg ramme, hvor vi kan prøve en masse af sammen. Jeg ville da ønske, at jeg selv havde haft mulighed for at komme på en lejr som Pop-Pilot. Det ville have hjulpet mig meget dengang!”
*Ihan Haydar, instruktør 2013

“Jeg har ikke skrevet før – men jeg troede, at det var virkelig svært, nu her på lejren kan jeg mærke, at jeg virkelig har lyst til at skrive sange. Jeg kan faktisk godt.”
*Selma, 13 år, Po p-Pilot 2013

“Det er meget enkelt: Pop-Pilot er konkret, og det virker. Efter bare en uge kan jeg se, at det rykker for pigerne. Der ankom 19 piger, der kunne synge, men efter en uge havde de også mod på at spille trommer og skrive sange selv.”
*Kristina Holgersen, instruktør 2013, til DPA.org, november 2013

Skal dit band med til Japan?

Facebookmail

Fra 18. til 20. november går turen til Japan. Musikfremstødet arrangeres af MXD via det nordiske NOMEX-samarbejde.

Christopher og Nabiha har allerede været i Japan, og i november drager en nordisk handelsmission igen til Solens rige. Bands der ønsker at søge om at komme med på turens showcases skal ansøge senest 25. august.

”Big in Japan” var bl.a. titlen på et 80’er hit med gruppen Alphaville – og drømmer du også om at slå igennem i Japan skal du snart ansøge om at komme med på det nordiske fremstød. Branchefolk og musikere rejser til Tokyo for at afsøge det japanske musikmarked.

 

Sådan ansøger du

Danske bands, som ønsker at komme i betragtning til showcasen skal indsende en kort bio med link til musik/videoer samt info om det forretningsmæssige set-up og udgivelse(r) og andre eventuelle aktiviteter i Japan. Materialet sendes pr. mail til thomas@mxd.dk og al info skal være på engelsk. Bliver dit band udvalgt kan du få ”eksportstøtte til markedsudvikling”, efter de gældende regler.

Om produktionen

Fremstødet er produceret af NOMEX (samarbejdet mellem de nordiske eksportkontorer, heriblandt MXD – Music Export Denmark). Showcasen produceres i samarbejde med Creativeman, som står bag nogle af Japans største musikfestivaler (fx Loud Park og Summer Sonic). Det samlede fremstød projektledes af Music Finland.

Konsekvens 2015

Facebookmail

11144474_935461329852239_6112218172125824881_nKonsekvens Festival har siden 2011 været en enestående platform for lokale up-and-coming musikere og kulturskabere.

Her mødes nichekulturen med den etablerede ungdomskultur om at skabe et unikt ungdomsarrangement i Randersugen.

Igen i år har Konsekvens Festival indgået samarbejde med Talent 015, som har den anerkendte musiker Kent Olsen ved roret. I et sangskrivningsprojekt med nogle af de udvalgte talenter, skal der skrives nye originale sange sammen med mere etablerede sangskrivere. Disse nye sange kan man høre første gang fredag d. 14. august kl. 20.00, når Talent 015 skyder Konsekvens Festival i gang med en dejlig intimstemt koncert i Underværkets store sal.
Lørdag d. 15. august begynder livemusikken allerede kl. 16.00, når up-and-coming bands giver deres bud på, hvad der rører sig blandt Randers’ unge musikere.

Kig forbi Jens Otto Krags plads og Underværket/Kaosambassaden, Stemannsgade 9, 8900 Randers, d. 14.-15. august og oplev en bred vifte af ungdomskultur præsenteret af lokale unge.

Følg også festivallen facebook:https://www.facebook.com/KonsekvensFestival

DMF Randers vil være til stede ved arrangementet, og her vil de unge have muligheden for at få en god snak med vores repræsentanter om, hvad man kan bruge DMF til, når man er på vej til at gøre karriere indenfor musikken.

 

Generalforsamling 2015

Facebookmail

Kort referat af generalforsamling i DMF Randers
søndag d. 8. marts 2015, Dronningborg Boulevard 76, Randers NØ.

Elleve personer var mødt frem til årets generalforsamling i DMF Randers. Formand i DMF Viborg Nils-Anker Margon, blev valgt som dirigent for generalforsamlingen. Referent blev Thomas Lennert.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Der var to forslag fra bestyrelsen.
Forslag, almindeligt flertal: Forskellige tekniske forhold (der fremgår af det ”store” referat) gør at bestyrelsen foreslog nedlæggelse af Den Humanitære Fond og oprettelse af en Støttefond. Efter kort drøftelse blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Lovændring, 2/3 flertal: For at bestyrelsen kan fungere også med færre medlemmer end før generalforsamlingen, var forslaget til ændring af pkt. 5 i afdelingens love blevet fremsat. Forslaget var at ændre første sætning til ”Afdelingens bestyrelse består af en formand og to til fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling.” Forslaget blev efter kort drøftelse enstemmigt vedtaget og træder i kraft under forudsætning af godkendelse i DMFs hovedbestyrelse.

Kontingent uændret 100 kr. mdl.

Bestyrelsen i DMF Randers består efter generalforsamlingen af formand Vibeke Bonde Persson, genvalg, Anja Dybris, genvalg, Henning Kragh Pedersen, genvalg og Henri Amsler, ikke på valg.

Erik Henning Højholdt ønskede at udtræde af bestyrelsen, men fortsætter som kasserer sin valgperiode ud – i.e. til generalforsamlingen i 2016.

Suppleanter: Erik Henning Højholdt, nyvalg, og Martin Petersen, nyvalg.

Revisorer: Bjarne Hjulmann, ikke på valg, Bent Olufsen, genvalg.

Revisorsuppleant: Bent Kallehauge, genvalg

Således godkendt:

Dirigent Nils-Anker Margon, formand DMF Viborg

Referent Thomas Lennert, medlem i DMF Randers.

Læs hele referatet her

Randersafdelingens jubilæumsbog

Facebookmail

 

Du kan gratis rekvirere et eksemplar af vores jubilæumsbog “Randers – Musik gennem 100 år”.

Skriv til

vibekebondepersson@gmail.com

 

Randersafdelingens jubilæumsbog